Omtanken Fullmakt

Information on fullmakt

En fullmakt ger dig som fått fullmakten (fullmäktigen) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn. Detta kan vara ett stöd för patienter som inte själv har möjlighet att föra sin talan med vårdcentralen och önskar att någon anhörig eller närstående skall kunna hjälpa till med detta.

Gör så här för att skriva ut fullmakten: